Terug Home

MIC

Stichting Medisch Interfacultair Congres

Stichting Medisch Interfacultair Congres (MIC) is een initiatief van het 'Landelijke Overleg Geneeskunde Studenten Organisaties' (LOGSO). Het MIC is het gróótste congres voor Nederlandse medisch studenten en coassistenten. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Het congres biedt hierdoor tevens de mogelijkheid om medestudenten van andere faculteiten te ontmoeten.

De doelstelling van het congres is een - binnen het curriculum van de geneeskundestudie - onderbelicht thema te behandelen, dat actueel is en dat bovenal in de belangstelling van de geneeskunde student staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plenaire sessies en workshops zodat de student zich optimaal kan verdiepen in het onderwerp.

De organisatie van de stichting MIC bestaat uit een viertal organen: het Landelijke Studentenbestuur, de Raad van Aanbeveling, de Raad van Advies en de Algemene Deelnemers.

Van elke medische faculteit neemt een student zitting in het bestuur. Hij of zij is verantwoordelijk voor een deel van de organisatie en wordt hierbij ondersteund door een commissie van een aantal enthousiaste medestudenten. De Raad van Aanbeveling bestaat uit leden die het doel van stichting MIC ondersteunen. De Raad van Advies wisselt jaarlijks en is samengesteld uit experts op het gebied van het onderwerp van het congres en heeft een adviserende functie.

 

Geschiedenis

Stichting MIC is opgericht in het voorjaar van 1989. Het eerste congres vond in 1990 te Nieuwegein plaats met als thema "the brain is the limit". Onmiddellijk bleek dat er onder medisch studenten grote behoefte bestond aan een dergelijk congres.

Sindsdien wordt er jaarlijks een congres georganiseerd. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot het drukst bezochte congres voor Nederlandse medisch studenten.

Uit de voorgaande congressen is gebleken dat stichting MIC onderwerpen weet aan te snijden die de belangstelling bij de geneeskunde studenten aanwakkert. Dat is wat de congressen van MIC bijzonder maakt; door studenten, voor studenten. 

 

Voorgaande Congressen

1990. 'The brain is the limit'
1991. Geen congres
1992. 'Ontwikkelingen in de oncologie'
1993. 'Genetica, een kernzaak'
1994. 'De pijn te lijf'
1995. 'Acute geneeskunde'
1996. 'Forensische geneeskunde'
1997. 'Kindergeneeskunde'
1998. 'Het uiterlijk'
1999. 'Tropengeneeskunde'
2000. 'Experimentele geneeskunde'
2001. 'Rampspoed'
2002. 'Welvaartsproblematiek'
2003. 'Het beest in de mens? : een medische kijk op menselijk gedrag'
2004. 'Liefde onder het mes'
2005. 'Stof om in te bijten'
2006. 'Het brein ontrafeld'
2007. 'Sport op recept'
2008. 'Leven door geven, transplantatie een kunst op zich'
2009. 'Pandemieen: Impact of outbreak'
2010. 'Innovatie, is the sky the limit?'
2011. 'Immortality'
2012. 'Welvaartsparadox'

 

Bestuur

S.L. van Veldhuisen (Sophie)
Voorzitter, Amsterdam
voorzitter@stichtingmic.nl

C.S. Voskuilen (Charlotte)
Secretaris, Utrecht 
secretaris@stichtingmic.nl

 H.T. van der Galiën (Hilde)
Penningmeester, Groningen
penningmeester@stichtingmic.nl 

M.G. Brouwer (Michelle)
Public relations, Nijmegen 
pr1@stichtingmic.nl

A.M. Daniels (Anne)
Public Relations, Maastricht 
pr2@stichtingmic.nl

N.N. Hagedoorn (Nienke)
Acquisitie & Subsidie, Leiden 
acquisitie1@stichtingmic.nl

J.V. Groen (Jesse)
Acquisitie & Subsidie, Leiden
acquisitie2@stichtingmic.nl

S.A. Nezami (Shabir)
Locatie & Logistiek, Amsterdam 
logistiek@stichtingmic.nl

B.G. Leicher (Bob)
Dagindeling, Rotterdam 
dagindeling@stichtingmic.nl

 

Raad van aanbeveling

Prof dr. D.C. van den Boom
Rector magnificus Universiteit van Amsterdam 

Prof. dr. L.M. Bouter
Rector magnificus Vrije universiteit Amsterdam 

Prof. dr. C.J. van der Zwaan 
Rector magnificus Universiteit van Utrecht 

Prof mr. P.F. van der Heijden
Rector magnificus Universiteit van Leiden 

Prof. dr. H.G. Schmidt 
Rector magnificus Universiteit van Rotterdam 

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann 
Rector magnificus Universiteit van Nijmegen 

Prof. dr. E. Sterken 
Rector magnificus Universiteit van Groningen